NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Waarom een campagne effectmeting?

Effectieve marketingcampagnes zijn cruciaal voor het voortdurende succes van elk bedrijf. De keuze waar u uw marketingbudget aan besteedt en hoe u deze vormgeeft, zijn derhalve enorm belangrijk. U kunt dit budget maar één keer uitgeven en wilt verantwoorden wat het effect van elke euro is geweest. Dit betekent dat elk bedrijf de effectiviteit van elke marketingcampagne moet onderzoeken om te achterhalen of de campagne succesvol was of in de toekomst moet worden vermeden. Dit kan met een campagne effectmeting.

Stefan Klomp

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]

Hoe voer je campagne effectmeting uit?

Staat er een nieuwe reclamecampagne op de agenda en bent u benieuwd of deze bijdraagt aan uw doelstellingen? Met een campagne effectmeting meet u niet alleen het effect van uw campagne en campagne-elementen op kennis, houding en gedrag, maar ook in hoeverre uw campagne voldoende aansluiting vindt bij de doelgroep. Worden uw kernwaarden na de campagne vaker met uw bedrijf of merk geassocieerd? Door het uitvoeren van een 0-meting voor aanvang van de campagne en een 1-meting kort na afronding van de campagne wordt de impact van een campagne inzichtelijk. Afhankelijk van de duur van de campagne, kan ook op periodieke basis gemeten worden om continu te kunnen bijsturen.

Wat levert een campagne effectmeting op?

Iedere campagne is verschillend en dient andere doelstellingen te realiseren. Met een campagne effectmeting krijgt u inzicht in het bereik en het effect van uw campagne, maar door te kijken naar de relevantie van de boodschap en aansluiting van de campagne bij de doelgroep krijgt u ook inzicht in hoe u uw doelgroep (nog) beter kunt beïnvloeden. Dit zorgt voor verdere optimalisatie van uw marketingcampagne, waardoor u met de juiste middelen het gewenste resultaat bereikt.   

Wilt u meer weten over communicatie onderzoek? Download dan hier de whitepaper over communicatie!

Onze aanpak

Stap 1

Kick-off

Samen bedenken we de beste aanpak voor uw onderzoeksvraag.

Stap 2

Maatwerk vragenlijst

Op basis van uw input stellen we de vragenlijst op of checken we uw vragenlijst kritisch.

Stap 3

Veldwerk

Wij verzorgen de werving en het bevragen van de doelgroep.

Stap 4

Analyse en rapportage

Naast toegang tot onze online tool verwerken we de resultaten ook in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Voorbeeldcases

Beoordelingen