NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Waarom conjoint onderzoek?

Conjoint onderzoek is een unieke, meer impliciete, onderzoeksmethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van specifieke (‘trade-off’) analyses. In plaats van het stellen van directe vragen door middel van een enquête, maakt conjunct analyse gebruik van de meer realistische context door aan respondenten te vragen om potentiële productprofielen te evalueren. Het wordt gebruikt om voorkeuren voor productkenmerken te meten, om het effect van prijswijzigingen op de vraag naar producten of diensten te bepalen en om de waarschijnlijke acceptatie van een product te voorspellen wanneer het op de markt wordt gebracht.

Peter van de Vijver

Research Director

020 770 7579

[email protected]

Hoe voer je conjoint onderzoek uit?

Met een Conjoint onderzoek meten we het relatieve belang van diverse kenmerken (attributen) van een bepaald product of service. De meest gebruikte techniek hiervoor is Choice-Based Conjoint, waarbij meerdere productconcepten aan respondenten tegelijkertijd worden getoond en hen wordt gevraagd welke optie ze zouden kiezen. De andere methode is MAXDIFF, waarbij respondenten uit een set van attributen de meest en minst passende kiest. MAXDIFF is daardoor een geweldige manier om het relatieve belang van een groep items te achterhalen bij een zeer grote set productkenmerken (maximaal 30).

Wat levert conjoint onderzoek op?

Conjoint onderzoek achterhaalt in hoeverre elk van de productkenmerken de keuze van de consument beïnvloedt, waardoor met deze informatie kan worden achterhaald wat de meest en minst gewaarde samenstelling is van kenmerken voor uw product of dienst. Het is daarmee dé onderzoeksmethode die het keuzegedrag van consumenten in kaart brengt.

De onderzoeksmogelijkheden met een Conjoint studie zijn zeer uitgebreid. Een Conjoint is onder andere toe te passen bij:

  • Productonderzoek (productintroducties, portfoliomanagement);
  • Positioneringsonderzoek (naam, boodschap en belofte van product, segmentatieanalyse, concurrentieanalyse);
  • Prijsonderzoek of marktscenario’s.

DirectResearch heeft de kennis en tools in huis om het gehele conjoint onderzoek voor u uit handen te nemen. Vraag daarbij naar de voorwaarden.

Onze aanpak

Stap 1

Kick-off

Samen bedenken we de beste aanpak voor uw onderzoeksvraag.

Stap 2

Maatwerk vragenlijst

Op basis van uw input stellen we de vragenlijst op of checken we uw vragenlijst kritisch.

Stap 3

Veldwerk

Wij verzorgen de werving en het bevragen van de doelgroep.

Stap 4

Analyse en rapportage

Naast toegang tot onze online tool verwerken we de resultaten ook in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Voorbeeldcases

Beoordelingen