NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Waarom doelgroeponderzoek?

Wie grip op (toekomstige) klanten wil houden, moet meer van de klanten weten om hen goed te bedienen. Maar wat moeten zij dan precies weten? Welke kennis kan hen helpen hun eigen kanalen optimaal af te stemmen op het oriëntatie- een aankoopproces van de doelgroep? Een duidelijk beeld van uw doelgroep is essentieel voor uw marketingstrategie. Doelgroeponderzoek focust zich op specifieke eigenschappen en behoeften van uw (potentiële) klanten. Door inzicht te verkrijgen in welke behoeften er spelen bij welke doelgroep(en), kunt u uw klanten beter bereiken en bedienen. Het bepalen van de doelgroep gaat een stap verder wanneer we de markt indelen in duidelijk herkenbare groepen met unieke behoeften; ook wel marktsegmentatie genoemd. 

Peter van de Vijver

Research Director

020 770 7579

[email protected]

Hoe voer je doelgroeponderzoek uit?

Met een doelgroeponderzoek wilt u uw (potentiële) doelgroep zo goed mogelijk leren kennen. Dit gaat verder dan sociaal demografische kenmerken. Wat zijn de wensen, drijfveren en gebruiken van de doelgroep? Wat zijn hun interesses? Via welke media zijn zij bereikbaar? Hoe kijkt de doelgroep aan tegen bepaalde thema’s of onderwerpen? Zonder uit te gaan van aannames, maar met een open blik om de kennis, houding en het gedrag van uw doelgroep(en) te achterhalen, inclusief de rol van uw organisatie hierin, leren we uw doelgroep beter kennen. Gebruikelijk starten we met kwalitatief vooronderzoek, waarna we in een kwantitatief vervolg hypothesen valideren en segmenten onderscheiden. Wij denken graag met u na over de meeste geschikte onderzoeksmethode(n).

Wat levert doelgroeponderzoek op?

Een doelgroeponderzoek maakt inzichtelijk op welke doelgroep u zich moet richten en sterker nog: het identificeert niet alleen demografische kenmerken, maar ook hoe de verschillende doelgroepen het beste te bereiken zijn en welke wensen en behoeften zij hebben in diverse fases van de customer journey. Op basis hiervan kan een segmentatie worden uitgevoerd, waarbij (potentiële) klanten met dezelfde eigenschappen in segmenten worden verdeeld. Kortom, door middel van doelgroeponderzoek weet u niet alleen wie uw doelgroep is, maar kunt u uw merk, product, dienst of communicatie beter afstemmen op de wensen en behoeften van uw doelgroep. Zo houdt u grip op uw klant!

Wilt u meer weten over productontwikkeling en -innovatie? Download dan hier onze whitepaper over nieuwe producten en diensten!

Onze aanpak

Stap 1

Kick-off

Samen bedenken we de beste aanpak voor uw onderzoeksvraag.

Stap 2

Maatwerk vragenlijst

Op basis van uw input stellen we de vragenlijst op of checken we uw vragenlijst kritisch.

Stap 3

Veldwerk

Wij verzorgen de werving en het bevragen van de doelgroep.

Stap 4

Analyse en rapportage

Naast toegang tot onze online tool verwerken we de resultaten ook in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Voorbeeldcases

Beoordelingen