NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Waarom marktpotentieel onderzoek?

Organisaties die een nieuw product lanceren of nieuwe dienst op de markt brengen, hebben accuraat inzicht nodig in de omvang van de markt en in de mate van kannibalisatie op andere producten of diensten. Een nieuw concept of product heeft de grootste kans van slagen als deze aansluit bij de doelgroep. U wilt dat uw product gebaseerd is op relevante behoefte bij uw doelgroep (inzicht) en daadwerkelijk een oplossing biedt voor deze behoefte. Daarnaast wilt u weten wat optimalisatiemogelijkheden zijn en welke (nieuwe) doelgroepen kunnen worden bereikt. DirectResearch helpt u om hier grip op te krijgen, zodat u klaar bent voor verdere marktintroductie.

Sander Bosman

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]

Hoe voer je marktpotentieel onderzoek uit?

Wat is het marktpotentieel van uw nieuwe product of dienst? Welke doelgroepen zijn te identificeren? Wat spreekt aan en wat niet? Hoe moet het nieuwe product of de nieuwe dienst worden gecommuniceerd? Marktpotentieel onderzoek bij DirectResearch geeft uw inzichten rondom de volgende onderwerpen:

  • Inzicht in huidige consumenteninzichten om de relevante behoeften te toetsen;
  • Een beoordeling van (de kenmerken van) uw product of dienst aan de hand van een concrete beschrijving van het aanbod;
  • Inzicht in het marktpotentieel en de factoren die hierop van invloed zijn, zoals prijs, aanbieder en meer.

Afhankelijk van de fase waarin u zich bevindt, bieden wij daarvoor de meest geschikte onderzoeksmethode(n) en stellen wij het marktpotentieel onderzoek helemaal af op uw situatie.

Wat levert marktpotentieel onderzoek op?

Marktpotentieel onderzoek resulteert in essentieel inzicht in (de aansluiting op) de doelgroep, de waardering van het concept en concrete handvatten voor optimalisatie en marktbenadering. Daarnaast weet u welke subdoelgroepen het meest in beweging worden gebracht door uw concept en wat de belangrijkste motieven en barrières zijn. Dit is zeer belangrijke informatie bij de introductie van uw nieuwe product of dienst. Met de uitkomsten van het marktpotentieel onderzoek verkrijgt u de handvatten om uw nieuwe product of dienst te optimaliseren.

Wilt u meer weten over productontwikkeling en -innovatie? Download dan hier onze whitepaper over nieuwe producten en diensten!

Onze aanpak

Stap 1

Kick-off

Samen bedenken we de beste aanpak voor uw onderzoeksvraag.

Stap 2

Maatwerk vragenlijst

Op basis van uw input stellen we de vragenlijst op of checken we uw vragenlijst kritisch.

Stap 3

Veldwerk

Wij verzorgen de werving en het bevragen van de doelgroep.

Stap 4

Analyse en rapportage

Naast toegang tot onze online tool verwerken we de resultaten ook in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Voorbeeldcases

Beoordelingen