NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Waarom medewerkersonderzoek?

Het uitvoeren van medewerkersonderzoek is essentieel om de tevredenheid van medewerkers te waarborgen. Dit is geen overbodige luxe, aangezien wetenschappelijk onderzoek aantoont dat medewerkers de meest belangrijke middelen van bijna elke organisatie zijn. Hoge medewerker tevredenheid leidt tot verbetering van de productiviteit, minder stress en ziekteverzuim, hogere klanttevredenheid en uiteindelijk tot betere bedrijfsresultaten. Daarnaast zijn tevreden werknemers meer betrokken bij de visie en strategie van een organisatie.

Armin van Oosten

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]

Hoe voer je medewerkersonderzoek uit?

Tevredenheid met het werk is een resultaat van de perceptie van een werknemer over hoe goed de werkgever die dingen biedt, die als belangrijk worden beschouwd. Goed presterende organisaties meten daarom door middel van medewerkersonderzoek welke waarden hun medewerkers belangrijk vinden en welke factoren het meeste impact hebben in hun werk. Onderwerpen die hierbij essentieel zijn, zijn werkomgeving, functie-inhoud, loopbaanontwikkeling, relaties met management, beloning en drijfveren van werknemers. Deze onderwerpen komen in een enquête aan de orde. Met behulp van regressieanalyse meten we welke aspecten het meest invloed hebben op de tevredenheid van uw medewerkers. Daarnaast geeft de ‘Employee Promoter Score’ inzicht in de loyaliteit van uw medewerkers.

Wat levert medewerkersonderzoek op?

Ziet u uw medewerkers ook als uw grootste ambassadeurs? Zorg dan dat u precies weet hoe u kunt sturen op hun tevredenheid en hun ontwikkeling. Met medewerkersonderzoek van DirectResearch krijgt u niet alleen inzicht in de tevredenheid van medewerkers, maar ook in de factoren die hierop het meest van invloed zijn en in de mogelijke initiatieven en programma’s waarmee u de tevredenheid verhoogt. Omdat de resultaten van medewerkersonderzoek extra gebaat zijn bij een goede respons/deelnamebereidheid, zetten we het traject graag samen met u op.

Wilt u meer weten over tevredenheidsonderzoek? Download dan hier onze whitepaper!

Onze aanpak

Stap 1

Kick-off

Samen bedenken we de beste aanpak voor uw onderzoeksvraag.

Stap 2

Maatwerk vragenlijst

Op basis van uw input stellen we de vragenlijst op of checken we uw vragenlijst kritisch.

Stap 3

Veldwerk

Wij verzorgen de werving en het bevragen van de doelgroep.

Stap 4

Analyse en rapportage

Naast toegang tot onze online tool verwerken we de resultaten ook in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Voorbeeldcases

Beoordelingen