NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Waarom een pre-test en post-test?

U wilt impact creëren met uw (marketing) communicatie. Enerzijds dient de boodschap goed over te komen op korte termijn, maar wilt u ook dat de impact op kennis, houding en gedrag bij uw doelgroep zo groot mogelijk is. Wilt u uw doelgroep in beweging zetten en inzicht krijgen in wat uw doelgroep van uw communicatiemateriaal vindt vóórdat deze onder ogen komt bij het grote publiek? Met een pre-test krijgt u vooraf inzicht in de communicatiekracht van uw communicatie- materiaal. Daarnaast is het verstandig om via een post-test ook achteraf te meten of het communicatiemateriaal het gewenste effect heeft bereikt. Is de uiting gezien? Welke kanalen scoorden het best? En heeft uw doelgroep actie ondernomen naar aanleiding van de uiting(en) die zij hebben gezien? Hiermee communiceert u effectiever, creëert meer impact, terwijl u op uw marketingbudget bespaart.

Stefan Klomp

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]

Hoe voer je een pre-test en post-test uit?

Een pre-test en post-test kunnen de vorm aannemen van zowel kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek, afhankelijk van de fase waarin uw campagne zich bevindt. Wij hebben effectieve onderzoeksmethoden ontwikkeld, zoals onze DirectMarker, die én respondentvriendelijk zijn en u de juiste informatie geeft waarmee u een beslissing kunt nemen. Wij kijken samen met u welke aanpak en opzet geschikt zijn voor het communicatiemateriaal dat u wil testen.

Wat levert een pre-test en post-test op?

Communicatieonderzoek is essentieel om de juiste beslissingen te nemen. Met een pre-test krijgt u vooraf inzicht in de communicatiekracht van (diverse varianten van) een communicatie-uiting. Daarmee geeft een pre-test gerichte handvatten om uw communicatiemateriaal aan te scherpen en uw doelgroep zo nog effectiever te bereiken. Hoeveel inzicht een pre-test ook geeft, het is altijd verstandig om achteraf te meten of het gewenste effect is bereikt. Daarmee biedt de combinatie van een pre-test en post-test een krachtige methode om uw communicatiemateriaal en het effect daarvan te evalueren en uw doelgroep blijven in beweging te zetten!

Wilt u meer weten over communicatie onderzoek? Download dan hier onze whitepaper over communicatie!

Onze aanpak

Stap 1

Kick-off

Samen bedenken we de beste aanpak voor uw onderzoeksvraag.

Stap 2

Maatwerk vragenlijst

Op basis van uw input stellen we de vragenlijst op of checken we uw vragenlijst kritisch.

Stap 3

Veldwerk

Wij verzorgen de werving en het bevragen van de doelgroep.

Stap 4

Analyse en rapportage

Naast toegang tot onze online tool verwerken we de resultaten ook in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Voorbeeldcases

Beoordelingen