NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Waarom website onderzoek?

Het uitvoeren van website onderzoek is een onontbeerlijke stap om de doeltreffendheid ervan te meten en te verbeteren. Het belang van de website in de communicatiestrategie is de laatste jaren namelijk significant toegenomen. Een goede website is niet alleen hét uithangbord van een organisatie, maar ook vaak het begin van de sales funnel. In toenemende mate bezoeken consumenten tegenwoordig eerst de website van een merk voordat ze mogelijk overgaan tot een aankoop. De mate waarin u erin slaagt om bezoekers vast te houden en het hen makkelijk maakt om hun doelen te bereiken bepaalt voor een groot deel het succes van uw website.

Stefan Klomp

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]

Hoe voer je website onderzoek uit?

Er is een aantal onderzoeksmethoden geschikt om de doeltreffendheid van uw website in kaart te brengen. Afhankelijk van de levensfase van uw website, kunnen deze methoden ook naast elkaar worden ingezet. Allereerst via een open link op de website; door middel van het implementeren van een pop-up op relevante pagina’s van uw website nemen we een enquête af en krijgt u inzicht in het profiel, de motieven en de ervaringen van uw bezoekers. Een andere vorm van website onderzoek is eye-tracking. Hiermee registreren we oogbewegingen en clicks van respondenten, op een meer kwalitatieve en taakgerichte wijze. Wij kijken graag samen met u naar de meest geschikte methode.

Wat levert website onderzoek op?

Website onderzoek bij DirectResearch levert u veel inzichten op: trekt u de juiste bezoekers naar de website, vinden zij wat ze zoeken en hoeveel moeite ervaren zij om hun gewenste doel te bereiken? Met een website onderzoek krijgt u inzicht in de vindbaarheid van de website en de communicatiekracht ervan. Daarnaast ontdekt u verbeterkansen die uw website nog doeltreffender maken, zodat u uw conversie en daarmee uw rendement verhoogt!

Wilt u meer weten over communicatie onderzoek? Download dan hier onze whitepaper over communicatie!  

Onze aanpak

Stap 1

Kick-off

Samen bedenken we de beste aanpak voor uw onderzoeksvraag.

Stap 2

Maatwerk vragenlijst

Op basis van uw input stellen we de vragenlijst op of checken we uw vragenlijst kritisch.

Stap 3

Veldwerk

Wij verzorgen de werving en het bevragen van de doelgroep.

Stap 4

Analyse en rapportage

Naast toegang tot onze online tool verwerken we de resultaten ook in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Voorbeeldcases

Beoordelingen