NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Waarom WhatsApp onderzoek?

WhatsApp onderzoek is een kwalitatieve onderzoeksmethode die kan worden ingezet om op een eenvoudige en laagdrempelige manier in gesprek te gaan met uw (toekomstige) klanten. WhatsApp is een laagdrempelige en ‘engaging’ manier om mensen te ondervragen op het moment dat ze een bepaalde activiteit ondernemen, bijvoorbeeld het testen van een product of de aankoop in een winkel of op een website. Het medium is bovendien zeer interactief: de vragen kunnen flexibel worden aangepast aan de hand van de gegeven antwoorden.

Armin van Oosten

Client Consultant

020 770 7579

[email protected]

Hoe voer je WhatsApp onderzoek uit?

DirectResearch werft en legt via WhatsApp (namens u) contact met een aantal leden van uw doelgroep. Het werven van deelnemers kan via uw eigen klantenbestand, uit ons consumentenpanel, of uit ons businesspanel. Aan de hand van enkele topics appen we gedurende enkele dagen met deze deelnemers over een aantal specifieke onderwerpen. Samen met u stellen we de doelstellingen en een topiclist vast. De topiclist is leidend voor de onderwerpen en de indeling van de contactmomenten. De contactmomenten zijn afhankelijk van het doel van het onderzoek en worden afgestemd met de opdrachtgever. Dagelijks maakt DirectResearch een samenvatting van de gesprekken.

Wat levert WhatsApp onderzoek op?

WhatsApp onderzoek kan voor allerlei kwalitatieve vraagstukken worden ingezet, met als doel om meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van uw doelgroep. Denk aan ideeëngeneratie, customer journey, mystery shopping/dining, product optimalisatie, in- en out of home testing en meer. Met een WhatsApp onderzoek heeft u snel rijke, kwalitatieve inzichten. De flexibele insteek van deze onderzoeksmethode biedt u namelijk de mogelijkheid om tijdens het onderzoek (wanneer nodig) bij te sturen. Daarnaast kunnen deelnemers gedurende de dag foto’s of printsceens maken en uploaden. Tot slot kunt u een eigen WhatsApp samenstellen, waarin u regelmatig vragen over een bepaald onderwerp kan voorleggen.

Wil je meer weten over agile marktonderzoek? Download dan hier onze whitepaper!

Onze aanpak

Stap 1

Kick-off

Samen bedenken we de beste aanpak voor uw onderzoeksvraag.

Stap 2

Maatwerk vragenlijst

Op basis van uw input stellen we de vragenlijst op of checken we uw vragenlijst kritisch.

Stap 3

Veldwerk

Wij verzorgen de werving en het bevragen van de doelgroep.

Stap 4

Analyse en rapportage

Naast toegang tot onze online tool verwerken we de resultaten ook in een rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen.

Voorbeeldcases

Beoordelingen