NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Gedragscode

DirectResearch is lid van de Markt Onderzoek Associatie (MOA), het expertise centrum voor Marketing Insights, Onderzoek en Analytics. Hiermee onderschrijven wij de door de brancheorganisatie vastgestelde gedragscode voor marktonderzoek, persoonlijke informatie en privacybescherming. Bij de uitvoering van het onderzoek zal DirectResearch ook rekening houden met de gedragscode zoals deze is vastgesteld voor de praktijk van het marktonderzoek in de ESOMAR-ICC-code.

ISO certificering en kwaliteit

Wij hanteren strikte kwaliteitseisen voor de uitvoering van marktonderzoek en de verwerking van (persoons)gegevens. DirectResearch beschikt over de volgende ISO certificaten: ISO 20252:2019, Annex A (Sampling & Access panels), Annex B (Veldwerk), Annex E (Zelf voltooiing), Annex F (Datamanagement en -verwerking) en ISO 27001, informatiebeveiliging. Daarnaast is DirectResearch lid van de Research Keurmerkgroep.

Voor het inloggen in de systemen van DirectResearch is een sterk wachtwoord vereist (minimaal 8 tekens, een hoofdletter en een ander teken). Voor een maximale beveiliging van vertrouwelijke informatie adviseert DirectResearch met klem haar klanten het wachtwoord minimaal 1 keer per kwartaal te wijzigen. Wanneer opdrachtgevers e-mailadressen beschikbaar stellen voor een onderzoek, zijn zij verantwoordelijk voor correct gebruik van het e-mailadres (een juiste opt-in).

DirectResearch bewaart de primaire data en andere op dit project betrekking hebbende documenten gedurende een periode van tenminste 24 maanden. De onderzoeksprojecten worden op regelmatige basis door DirectResearch geƫvalueerd.