NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Marktonderzoeksmethoden

De keuze voor een specifieke methode voor marktonderzoek is zeer belangrijk. Deze dient goed aan te sluiten bij uw onderzoeksdoel: wat wilt u met het onderzoek bereiken en welke onderzoeksvragen dienen hierbij te worden beantwoord? Afhankelijk hiervan, kan ook gekozen worden voor een mix van marktonderzoeksmethoden. Onze experts adviseren u hierbij.

Methoden bij DirectResearch

Bij DirectResearch heeft u de keuze uit een ruim aanbod van marktonderzoeksmethoden. Voor feitelijke onderbouwingen en data kunt u gebruik maken van één van onze kwantitatieve onderzoekmethoden. Wanneer u inzicht wilt in de achterliggende gedachten en argumenten van uw doelgroep, kunt u kiezen voor onze kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hieronder vindt u een overzicht van de methoden die DirectResearch aanbiedt:

Online marktonderzoek

Met online marktonderzoek (CAWI) achterhaalt u snel en makkelijk wat de tevredenheid van uw klanten is, of uw campagne het juiste effect heeft gehad en wat voor imago uw organisatie heeft. Door een enquête online uit te zetten, kunnen respondenten in hun eigen tijd en op hun eigen snelheid deelnemen en worden onderzoeksresultaten digitaal opgeslagen.

Kwalitatief onderzoek

Heeft u behoefte aan het in kaart brengen van inhoudelijke argumenten, gedachten en beweegredenen van uw doelgroep? Kwalitatief onderzoek wordt ingezet wanneer inzicht gewenst is in achterliggende argumenten en gedachtegangen. Sommige vraagstukken verdienen bovendien een mix van methodes (kwalitatief en kwantitatief), waarbij DirectResearch u tijdens het hele traject ontzorgt. Voor kwalitatief onderzoek hebben zowel een online oplossing (Community) alsmede experts die focus groepen begeleiden of diepte-interviews houden.

Onderzoek op locatie

Wilt u uw doelgroep op een specifieke locatie ondervragen? Door middel van één-op-één vraaggesprekken op locatie krijgt u een duidelijk antwoord op uw onderzoeksvragen of meet u de kwaliteit van de dienstverlening door middel van mystery shopping.

Telefonisch onderzoek

Telefonisch onderzoek (CATI) is een veelgebruikte methode voor lokaal representatief onderzoek of voor zakelijke doelgroepen. Daarnaast is telefonisch onderzoek zeer geschikt om door te vragen op de gegeven antwoorden en om dieper op de materie in te gaan. Wij hebben de beschikking over een eigen call center en hebben de kennis en expertise voor telefonisch veldwerk in huis.

De keuze van een methode

De keuze voor de juiste onderzoeksmethode(n) is bepalend voor de wijze waarop u met de resultaten aan de slag kunt gaan en dient zorgvuldig gekozen te worden. Neem contact op met DirectResearch, zodat wij u door middel van een intake kunnen helpen bij het gericht uitvoeren van uw onderzoek.