Research
NPS +57
Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief

Waarom kwalitatief marktonderzoek?

Heeft u behoefte aan het in kaart brengen van inhoudelijke argumenten, gedachten en beweegredenen van uw doelgroep? Kwalitatief marktonderzoek wordt ingezet wanneer inzicht gewenst is in achterliggende argumenten en gedachtegangen. De uitkomst van kwalitatief onderzoek is dan ook niet gebaseerd op harde cijfers en percentages, maar op gegeven toelichtingen en reacties. Daarnaast is kwalitatief onderzoek ook geschikt om cijfermatige informatie te onderbouwen of in te zetten als voorverkenning voor een kwantitatief vervolgonderzoek.

Kwalitatieve marktonderzoekmethoden

Om de juiste deelnemers te selecteren kan er gebruikgemaakt worden van een screeningsvragenlijst. Vervolgens kan op basis van de demografische kenmerken en overige wensen een selectie gemaakt worden voor het kwalitatieve onderzoek. Er zijn verschillende opties voor kwalitatief onderzoek waarbij in alle gevallen vooraf een topiclist wordt opgesteld. Wij kijken graag samen met u naar de meest geschikte methode voor uw vraag.

Diepte-interviews

Interviews vinden één-op-één plaats tussen een interviewer en respondent. Deze individuele aanpak is geschikt wanneer de respondent niet beïnvloed mag worden door input van anderen en doorvragen naar de individuele opvattingen gewenst is.

Groepsdiscussies

Een groepsdiscussie is een dynamische vorm van kwalitatief onderzoek. Met een goede discussieleider zorgt de discussie tussen de deelnemers voor diepgaande kwalitatieve informatie. Dit biedt inzichten in complexe vraagstukken en stelt u in staat om concrete verbeteracties door te voeren. Daarnaast is een groepsgesprek minder tijdrovend, doordat meerdere respondenten tegelijkertijd deel kunnen nemen.

Online community

Een online community is een zeer interactieve vorm van kwalitatief onderzoek en is het beste te vergelijken met een forumdiscussie. In een online community geven respondenten binnen een tijdsbestek van een aantal dagen tot ruim een week hun mening over uw onderzoeksvragen via een online platform. De community wordt aangestuurd door een moderator van DirectResearch. In een online community kunnen zowel open als gesloten vragen worden voorgelegd, waarbij het ook mogelijk is om polls en opdrachten door de respondenten te laten uitvoeren.