NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Algemeen

DirectResearch is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), Center for Marketing Insights – Research – Analytics. Dit is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek. De Research Keurmerkgroep is een groep van marktonderzoekbureaus die zich conformeren en zich onderwerpen aan strenge kwaliteitseisen voor het marktonderzoek en zich daarop ook laten auditen door een onafhankelijke commissie van auditors. Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de ISO-norm ISO 20252 voor markt- en opinieonderzoek en ISO 26362 voor panels. DirectResearch voldoet aan beide ISO-normen.

Bescherming privacy

Bij uitvoering van marktonderzoek volgt DirectResearch de volgende gedragsregels:

  • DirectResearch informeert de respondent over het doel van het onderzoek;
  • DirectResearch benadert de respondent die aan het onderzoek deelneemt met respect, ook wanneer hij/zij niet wenst deel te nemen aan het onderzoek;
  • DirectResearch verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek;
  • DirectResearch verwerkt gegevens in identificeerbare vorm niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek, wij anonimiseren zo snel mogelijk de onderzoeksresultaten;
  • DirectResearch rapporteert nooit over individuele respondenten met identificeerbare gegevens tenzij de respondent daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven;
  • DirectResearch heeft technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verzamelde gegevens tegen onrechtmatig gebruik;
  • DirectResearch houdt alle persoonsgegevens die worden verzameld en bewerkt geheim en verstrekt persoonsgegevens alleen aan geautoriseerde functionarissen.
  • Daarnaast onderschrijven wij de Internationale ICC/ESOMAR Code voor het uitvoeren van marktonderzoek.

Het gebruik van gegevens

De antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en niet om iets te verkopen of toe te sturen. De antwoorden worden anoniem verwerkt en gerapporteerd aan de opdrachtgevers tenzij u expliciet toestemming geeft om uw gegevens wel door te geven. De bescherming van persoonlijke informatie en het waarborgen van de privacy van deelnemers aan onderzoek heeft onze hoogste prioriteit.

Achtergrondgegevens

Als u deelneemt aan een onderzoek kunnen achtergrondgegevens van u worden verzameld. Dit betreffen demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht, opleiding en persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mail. Deze gegevens worden enkel gebruikt om u met uw toestemming uit te nodigen voor onderzoek en bij de verwerking van de gegeven antwoorden tot statistieken.

De bewaartermijn van gegevens

Na afloop van het onderzoek worden persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderd. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw antwoorden en die van andere leden op geaggregeerd niveau te analyseren. In ieder geval worden na afloop van een periode van zes maanden al uw persoonlijke gegevens verwijderd, tenzij u lid bent van de vaste panels van DirectResearch. De persoonlijke gegevens in de vaste panels hebben een langere bewaartermijn dan zes maanden.

Uw rechten als respondent

Uiteraard doet iedere respondent op vrijwillige basis mee een marktonderzoeksproject. De anonimiteit wordt bij DirectResearch zo strikt mogelijk gewaarborgd. Als u toestemming heeft gegeven om gegevens door te geven in een vorm die het mogelijk maakt dat u wel persoonlijk herkend kan worden, dan moet u eerst gemeld worden aan wie de informatie zal worden verstrekt en voor welke doeleinden deze zal worden gebruikt. Uw gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan een derde partij tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Maatregelen ter bescherming van uw persoonlijke informatie (ISO 27001)

DirectResearch is in het bezit van het ISO 27001 certificaat. Deze standaard beschrijft hoe procesmatig het beveiligen van informatie wordt georganiseerd, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie zeker te stellen.

Cookies op de website

DirectResearch maakt voor Google Analytics en Google Adwords gebruik van cookies voor de website. Daarnaast wordt voor Google Adwords gebruik gemaakt een conversiescript. De cookies en conversiescripts worden gebruik voor de verbetering van onze dienstverlening aan klanten in het algemeen, en de werking van onze website in het bijzonder.

Informatieaanvragen op de website

U kunt op de website informatie-aanvragen, bijvoorbeeld in de vorm van whitepapers, pro forma offertes of vragen over branches of typen onderzoek aan onderzoekspecialisten. Bij deze aanvragen worden namen, bedrijfsnamen, e-mailadressen en telefoonnummers opgeslagen. De gegevens worden gebruikt om zo nodig (nieuwe) klanten te kunnen mailen of bellen om zo de vragen en opmerkingen die zij hebben te kunnen bespreken en te beantwoorden. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard, daarna worden deze gegevens verwijderd uit onze bestanden. De gegevens worden alleen door DirectResearch gebruikt, en nooit aan andere partijen doorverkocht of beschikbaar gesteld.

Vacatures op de website

U kunt op de website reageren op een vacature. Als u reageert wordt er een mail gestuurd naar het mailadres [email protected]. Naar aanleiding van de online sollicitatie, ontvangt u van DirectResearch een reactie. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard, daarna worden deze e-mails verwijderd. Uw gegevens worden alleen door DirectResearch gebruikt en nooit aan andere partijen doorverkocht of beschikbaar gesteld.

Vragen over privacy

Bij extra vragen en / of klachten over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u terecht bij de Data Protection Officer/Functionaris Gegevensbescherming van DirectResearch, Danny. U kunt contact opnemen via ons contactformulier, per email of telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)20 770 75 79.

Aanpassingen aan het privacy statement

Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in dit document, als bijvoorbeeld de privacy wetgeving verandert.