NPS +57 NPS +57
Flexibel en snel Flexibel en snel
Klantgericht en deskundig Klantgericht en deskundig
Transparant en innovatief Transparant en innovatief

Vormen van communicatie onderzoek

Er zijn vele vormen van communicatie onderzoek. Het vraagt deskundig
advies welke vorm van onderzoek het best in welke situatie
kan worden ingezet. Want, zoals Einstein al zei: ‘Niet alles wat
meetbaar is, is relevant. En niet alles wat relevant is, is meetbaar.’
We onderscheiden de volgende typen communicatie onderzoek: